Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Baarstraat
Locatie Baarstraat 55, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien, nok parallel aan de straat), vermoedelijk oudere kern aangepast en verhoogd in 1919 in opdracht van ketelmaker A. Bontemps. Voorheen, confer exploitatievergunning van 1865, leerlooierij van H. Delcenserie in de achter gelegen bijgebouwen. Bakstenen gevel met verwerking van zandsteen voor plint en negblokken. Getoogde vensters en deur. Uiterst rechts rechthoekige poort met doorrit en winkelraam onder ijzeren rozetlateien.

Haakse achterbouw van voormalig diephuis van twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk uit de 17de eeuw. Aangepaste puntgevel met twee gedichte kruiskozijnen en zandstenen bolkozijn in geveltop.

Binnen behouden balklagen en zoldergebint. Achterin gelegen bijgebouw van twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat), met later aangebrachte getoogde doorrit naar tuin, uit de 17de eeuw. Gewitte voor- en achtergevel met sporen van gedichte muuropeningen met ontlastingsboog. Westelijke zijpuntgevel van baksteen met gedichte smalle rondboogvensters en zandstenen waterlijst.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-3716.
  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 752.1-60.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Baarstraat

Baarstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.