Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Baarstraat
Locatie Baarstraat 68, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Stadswoning: gevels en daken
gelegen te Baarstraat 68 (Oudenaarde)

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Typologiestadswoningen
Datering17de eeuw

Beschrijving

Rijhuis met thans beraapte gevel van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen, nok parallel aan en loodrecht op de straat), vermoedelijk uit de 17de eeuw. Gevel afgewerkt als lijstgevel en rechts ernaast puntgevel. Overkragende bovenverdieping op twee korfbogen van ongelijke breedte. Overkragende geveltop van puntgevel met zandstenen waterlijst. Aangepaste rechthoekige vensters en deur gevat in vlakke gecementeerde en geschilderde omlijsting. In achtergevel sporen van gedicht kruis- of bolkozijn met behouden ontlastingsboog (twee rollaagjes). Dieper uitgebouwde rechter travee met op bovenverdieping van linker zijgevel behouden kruiskozijn.

Interieur. Drie kamers met behouden balklaag met verscheidene geprofileerde moerbalken op zandstenen consoles. Opkamer boven kelder met tongewelf in de linker travee, voorzien van bepleisterde en geschilderde schouw met laat-gotische natuurstenen wangen en oude zwarte tegelvloer.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Baarstraat

Baarstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.