Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Bergstraat
Locatie Bergstraat 1-3, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Enkelhuis opgetrokken uit bak- en zandsteen in het tweede kwart van de 17de eeuw. Gerestaureerd onder leiding van architect A. Jacques in 1990. Roodgeschilderde in- en uitgezwenkte gevel van drie traveeën en twee bouwlagen met enkelhuisopstand en afgedekt door zadeldaken (pannen, nok loodrecht op de straat). Gekoppelde rechthoekige vensters met voorheen stenen kruiskozijnen, omlijst met zandstenen negblokken, overspannen door ontlastingsboogjes en doorlopende waterlijst en voorzien van platte banden ter hoogte der dorpels. Houten kruiskozijnen met kleine roedeverdeling. Fraaie sierankers op de penanten. Geveltop afgelijnd door voluten en voorzien van gemarkeerde geleding door waterlijsten. Cartouches met vermelding "Anno 1644" flankeren het rechthoekige zoldervenster. Geveltop bekroond door ijzeren windwijzer. Grotendeels gecementeerde linker zijgevel met rechthoekige bovenvensters met kleine roedeverdeling. Blinde gecementeerde achtertopgevel met oude muurankers.

Links aanbouwsel van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat). Roodgeschilderde lijstgevel met rechthoekige vensters en deur, bij restauratie aangepast op dezelfde wijze als de aanleunende topgevel.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bergstraat

Bergstraat (Oudenaarde)

maakt deel uit van Stadskern Oudenaarde

Achter de Wacht, Achterburg, Baarstraat, Baarzak A, Baarzak B, Bekstraat, Beverestraat, Broodstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.