erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
27033
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27033

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Enkelhuis opgetrokken uit bak- en zandsteen in het tweede kwart van de 17de eeuw. Gerestaureerd onder leiding van architect A. Jacques in 1990. Roodgeschilderde in- en uitgezwenkte gevel van drie traveeën en twee bouwlagen met enkelhuisopstand en afgedekt door zadeldaken (pannen, nok loodrecht op de straat). Gekoppelde rechthoekige vensters met voorheen stenen kruiskozijnen, omlijst met zandstenen negblokken, overspannen door ontlastingsboogjes en doorlopende waterlijst en voorzien van platte banden ter hoogte der dorpels. Houten kruiskozijnen met kleine roedeverdeling. Fraaie sierankers op de penanten. Geveltop afgelijnd door voluten en voorzien van gemarkeerde geleding door waterlijsten. Cartouches met vermelding "Anno 1644" flankeren het rechthoekige zoldervenster. Geveltop bekroond door ijzeren windwijzer. Grotendeels gecementeerde linker zijgevel met rechthoekige bovenvensters met kleine roedeverdeling. Blinde gecementeerde achtertopgevel met oude muurankers.

Links aanbouwsel van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat). Roodgeschilderde lijstgevel met rechthoekige vensters en deur, bij restauratie aangepast op dezelfde wijze als de aanleunende topgevel.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27033 (Geraadpleegd op )