Brouwerij Den Pau

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Broodstraat
Locatie Broodstraat 5, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Brouwerij Den Pau

Deze bescherming is geldig sinds 21-09-1962.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerij Den pau

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen met brouwerij zogenaamd "Den Pau". Oudste vermelding in 1487. Interessant rijhuis opgetrokken uit bak- en zandsteen met rijk uitgewerkte voorgevel in renaissancestijl daterend van 1655 (zie verweerde steen in geveltop).

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op straat). Overkragende bovenbouw op drie gesculpteerde arduinen rondbogen steunend op met voluutconsoles versierde pilasters. Rechthoekige benedenvensters en deur met bolkozijn als bovenlicht. Op bovenverdieping zandstenen kruiskozijnen. Sculpturale vulling in het dieperliggende boogveld van de rondboogvormige ontlastingsbogen, onder meer twee leeuwekoppen, een pauw en een soort van maskerkoppen. Registers gemarkeerd door gekorniste waterlijsten versierd met tandlijsten. Zandstenen penanten op de begane grond.

De oorspronkelijke in- en uitgezwenkte geveltop met driehoekig fronton werd in 1961 gewijzigd tot een eenvoudige puntgevel met kruiskozijn voorzien van negblokken. Voorheen sierden vijf bronzen vuurbollen op hoge sokkels de geveltop, thans nog één bewaard.

Gecementeerde en aangepaste achterpuntgevel van achterhuis.

  • CASTELAIN R., onuitgegeven notities.
  • MINNAERT S., Inventaris van het landboek van Oudenaarde, Oudenaarde, 1976, p. 28.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Broodstraat

Broodstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.