erfgoedobject

Brouwerij Den Pau

bouwkundig element
ID
27059
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27059

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Brouwerij Den Pau
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Brouwerij Den pau
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Voorheen met brouwerij "Den Pau". Oudste vermelding in 1487. Interessant rijhuis opgetrokken uit bak- en zandsteen met rijk uitgewerkte voorgevel in renaissancestijl daterend van 1655 (zie verweerde steen in geveltop).

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op straat). Overkragende bovenbouw op drie gesculpteerde arduinen rondbogen steunend op met voluutconsoles versierde pilasters. Rechthoekige benedenvensters en deur met bolkozijn als bovenlicht. Op bovenverdieping zandstenen kruiskozijnen. Sculpturale vulling in het dieperliggende boogveld van de rondboogvormige ontlastingsbogen, onder meer twee leeuwenkoppen, een pauw en een soort van maskerkoppen. Registers gemarkeerd door gekorniste waterlijsten versierd met tandlijsten. Zandstenen penanten op de begane grond.

De oorspronkelijke in- en uitgezwenkte geveltop met driehoekig fronton werd in 1961 gewijzigd tot een eenvoudige puntgevel met kruiskozijn voorzien van negblokken. Voorheen sierden vijf bronzen vuurbollen op hoge sokkels de geveltop, heden nog één bewaard.

Gecementeerde en aangepaste achterpuntgevel van achterhuis.

 • CASTELAIN R., onuitgegeven notities.
 • MINNAERT S., Inventaris van het landboek van Oudenaarde, Oudenaarde, 1976, p. 28.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brouwerij Den Pau [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27059 (Geraadpleegd op )