erfgoedobject

Textielfabriek en burelen Saffre Frères

bouwkundig element
ID
27082
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27082

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oprichting van een stoomweverij en ververij op de plaats van de vroegere blekerij Van den Bossche, volgens exploitatievergunning van 1897 door de gebroeders Saffre van Moeskroen, laatst gekend als UTO: Usines textiles d'Oudenaarde of de Oudenaardse Textielfabrieken. Gebouwen van weverij en ververij van 1901, uitgebreid in 1908 naar ontwerp van architectenbureau S. De Taeye van Gent, op de hoek met de huidige Blekerijstraat, de vroegere Coupure. Oprichting van een mechanische weverij in 1924 volgens plans van De Taeye en nieuwe katoenspinnerij naar ontwerp van architect R. Inghelbrecht in 1925-26, uitgebreid in 1929 door G. De Taeye. Heden verschillende burelen, opslagplaats en grootwarenhuis.

Oudste weverijgebouwen aan de Dijkstraat met bakstenen gebouwen van oorspronkelijk één bouwlaag, nu gewit aan de straatzijde, later verhoogd met blinde bovenverdieping onder sheddaken. Gevel van twaalf traveeën sterk geritmeerd door pilasters waartussen verdiepte nissen en gedichte steekboogvensters onder waterlijst gevat zijn, ramen met ijzeren roeden in de achtergevel. Rechts aansluitend ververijgebouw op de hoek met de vroegere Coupure met acht gelijkaardige gewitte traveeën onder breed onderbroken zadeldak. Voorgevel van drie traveeën met geknikte afgeknotte punt met spiegel en initialen S.F. In achterbouw, behouden ketelhuis in een gelijkaardige decoratieve baksteenarchitectuur met blindnissen en hoge geringde schoorsteen en machinezaal met anderhalve bouwlaag en erboven gebouwde waterbak op betonnen pijlers. Achteraan en aan de vroegere Coupure, uitbreiding van de weverij in de jaren 1920 onder talrijke sheddaken.

Bureelgebouw links van het oude weverijgebouw, van tien traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen) in art-decostijl van de jaren 1930 eveneens gemarkeerd door nissen en betonnen banden. Benedenvensters met ijzeren tralies. In achterbouw, nieuwe spinnerij van de jaren 1930, van zeven op zeven traveeën en twee bouwlagen onder plat dak; ritmerende pilasters en brede ramen met betonnen verdeling.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nummer OUD. 752.1-95, 109, 194.
  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nummer OUD. 874.1-3541, 3602, 3892, 3929, 4146.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :

Aanvullende informatie

De oudste weverijgebouwen van twaalf traveeën aan de Dijkstraat alsook het merendeel van de gebouwen onder sheddaken, werden recent gesloopt. Van het bureelgebouw in art-decostijl van de jaren 1930, links van het gesloopte weverijgebouw, bleven acht van de tien traveeën bewaard. Ook het achterin gelegen ketelhuis in decoratieve baksteenarchitectuur en hoge geringde schoorsteen en machinezaal met anderhalve bouwlaag en erboven gebouwde waterbak, bleven bewaard. Verder is het ververijgebouw van acht traveeën op de hoek met de Blekerijstraat en de korte gebouwen onder scheddaken aan de Blekerijstraat, deel van de weverij-uitbreiding van de jaren 1920, bewaard. Tot slot zijn ook de achterste tien gebouwen onder sheddaken bewaard. 

  • Geopunt Vlaanderen, Luchtfoto Vlaanderen, winter 2020 [online], http://www.geopunt.be (geraadpleegd op 15 april 2021).
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Textielfabriek en burelen Saffre Frères [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27082 (Geraadpleegd op )