Brouwerswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Einestraat
Locatie Einestraat 17, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis met oude kern en verbouwde voorbouw van 1876 in opdracht van brouwer Liedts en toen deel uitmakend van de vroegere brouwerij Liedts samen met nummer 19 met brouwerijgebouwen uitziend op de Burgschelde. Thans gecementeerde voorgevel met neo-Lodewijk XVI-inslag; drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nokken loodrecht op en parallel aan de straat). Imitatiebanden op de begane grond, kordonlijst en bekronend hoofdgestel met overstekende kroonlijst. Rechthoekige omlijste vensters op doorgetrokken dorpels en versierde borstweringen. Rechthoekige koetspoort rechts.

Verankerde bak- en zandstenen achterpuntgevel met sporen van vlechtingen en rechthoekige vensters met sponning (vroegere kruiskozijnen; nieuw houtwerk) en duimen opklimmend tot de 17de eeuw; 19de-eeuwse koetspoort met gekleurd glas in lood in linkertravee.

Interieur. In achterhuis ontpleisterde zware moerbalken met genagelde sloffen en schouw met Lodewijk XVI-stucwerk. Centrale traphal en bordestrap met 19de-eeuwse trappaal. Voorkamer met 19de-eeuws stucplafond.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Fonds kaarten en plans, K. 194.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Einestraat

Einestraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.