Brouwershuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Einestraat
Locatie Einestraat 19, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwershuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig brouwershuis van de "Brasserie O. Liedts" (opschrift boven poort), aktief tot 1954, met vroegere brouwerijgebouwen achteraan palend aan de thans gedempte Burgschelde; waterput gelegen in haar bedding. Reeds voor 1500 was hier "een huus metten brauwhalm ghenaempt 't Wielken", begin 17de eeuw gehouden door Anton Blommaert.

Art-nouveau-getint herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, thans onder plat dak, gebouwd in 1910 naar ontwerp van architect A. Vossaert. Imposante lijstgevel van bak- en natuursteen onder overstekende houten kroonlijst op modillons. Begane grond met natuurstenen parement, gemarkeerd door een drielicht rechts en grote poort met doorrit links, respectievelijk bekroond door een gebogen erker met bekronend ijzeren balkon en een rechthoekig balkon op gelijkaardige, met art-nouveaumotieven versierde consoles. Korfboogvormige vensters in natuurstenen omlijstingen, onder waterlijst; bewaard houtwerk met gebogen tussendorpel. Korfboogdeur in kwartholle omlijsting onder waterlijst; bewaarde gebogen tussendorpel en houtwerk van de geajoureerde deur. Rechthoekige poort met stoeppaaltjes en spiegel met behouden opschrift; bovenlichten met glas in lood.

Interieur. Centraal gelegen bordestrap en salon in neorococostijl. Twee behouden oude gewelfde kelders met ton- en kruisgewelf (nok loodrecht op de straat), minstens opklimmend tot de 17de eeuw en rest van buitentrap vooraan; 19de-eeuwse troggewelven op ijzeren zuilen achteraan en onder de tuin.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-3596.
  • De Scheldewerken te Oudenaarde, in 't Weekblad der Vlaamse Ardennen, XIV, 14, 1957, p. 4.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Einestraat

Einestraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.