Winkelhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Einestraat
Locatie Einestraat 36, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis met zeer oude kern, mogelijk opklimmend tot de 16de eeuw, oorspronkelijk met tuitgevel, in 1937 verbouwd tot "traditionele" bak- en zandstenen trapgevel van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen , nok loodrecht op de straat) en winkelpui op de begane grond. Achterpuntgevel met vlechtingen.

Interieur. Behouden renaissanceschouw met Ionische zuiltjes en voluutconsoles beneden en balklaag met zware moerbalken met geprofileerde genagelde sloffen op hardstenen consoles op de bovenverdieping; in achterkamer op schoorstukken wijzend op een vroegere vakwerkconstructie. Gewelfde kelder met gedrukt tongewelf en zuil op sokkel vooraan.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-4511.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Einestraat

Einestraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.