erfgoedobject

Huis de Kavitte

bouwkundig element
ID: 27114   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27114

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Huis de Kavitte
    Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis de Kavitte
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981

Beschrijving

Huis zogenaamd "de Kavitte". Rijhuis in L-vorm met voorbouw van drie traveeën en twee bouwlagen aan de Einestraat en diephuis met achtertrapgevel, vroeger uitziend op de Burgschelde. Verankerde traditionele bak- en zandsteenbouw (ankers met kram en krul), opklimmend tot de 16de eeuw. Aangepaste voorbouw met lijstgevel, onderbroken door een (recenter ?) getrapt dakvenster, onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat). Rechthoekige vensters (oorspronkelijk zandstenen kruiskozijnen, thans met kleine roedeverdeling); sporen van negblokken en rondboogvormige boogvelden op de begane grond. Gedicht klein rondboogdeurtje in zandstenen omlijsting in uiterst rechtse hoek.

Grotendeels oorspronkelijk behouden achterbouw met trapgevel (acht treden + topstuk), twee traveeën en twee bouwlagen boven een souterrain, onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Kelderverdieping met drie getraliede rechthoekige vensters met negblokken, onder zandstenen lateien en geblokte ontlastingsbogen. Verhoogde begane grond met dito vensters (oorspronkelijk kruiskozijnen) en bolkozijnen op de bovenverdieping en in de geveltop. Blinde zichtbare zijgevels van drie traveeën en rechts tuintje, afgesloten door een houten hek.

Interieur. Goed bewaard met onder meer houten spiltrap, balklagen met zware moerbalken met voluutvormige of versierde uiteinden, onder meer op zandstenen consoles. Binnenmuren en soort alkoof in vakwerkconstructie. In de achterbouw schouw met laat-gotisch profiel en renaissanceschouw met Ionisch kapiteel en voluten, identiek aan deze van nummer 36, op de wangen gedateerd 1563 op de bovenverdieping.

  • TULLEKEN M.J.-DE SMET M.-VOSSAERT J.M., Oudenaarde in oude prentkaarten, deel 2, Zaltbommel, 1979, p. 55.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1996


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis de Kavitte [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27114 (Geraadpleegd op 24-09-2020)