Drie classicistische stadswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Einestraat
Locatie Einestraat 44-48, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Classicistische stadswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee diephuizen met behouden voorpuntgevels en oude, minstens 17de-eeuwse kern, aangepast in de loop van de 20ste eeuw. Nummer 44 sinds 1912 fietsatelier en winkeltje. Thans verankerde gecementeerde gevels van drie en vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Rechthoekige vensters op arduinen dorpels en rechthoekige deuren; verbouwde winkelramen bij nummer 46-48. Behouden achterpuntgevels.

Nummer 44 met behouden 18de-eeuws achterhuis (loodrecht op de straat) van zeven traveeën en één bouwlaag met onder meer stucplafonds en schouwboezems met Lodewijk XVI-lijstwerk. Voorhuis deels verbouwd voor winkel; op de bovenverdieping. Behouden gestucte balklaag en Lodewijk XVI-schouwboezem.

Nummer 46-48. Behouden overwelfde kelder met kruisgewelf en verschillende mazieren in de muur.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Einestraat

Einestraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.