erfgoedobject

Arbeidershuizen van 1925

bouwkundig element
ID
27136
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27136

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Arbeidershuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Rij van 14 arbeiderswoningen met voortuin, gebouwd van 1923 tot 1925 door de sociale huisvestingsmaatschappij Elk gezin een dak (in 1999 gefuseerd tot Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen), naar ontwerp van architect Marcel Roelandt en uitgevoerd door aannemers Doolaeghe en Demeyer.

Enkelhuizen van twee traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (pannen) met dakkapellen. Bakstenen lijstgevel met rondboogdeur in uitspringende zwarte bakstenen omlijsting en met bovenlicht. Nummers 27 en 33 met geknikte puntgevel. Grotendeels vernieuwde vensters.

Evaluatie

Architecturale waarde als representatief voorbeeld van de sociale huisvesting tijdens het interbellum. Bepalende erfgoedelementen zijn de architecturale homogeniteit, schaal, vorm en materialiteit (rode dakpannen en de combinatie van rode en donkere baksteen).

  • Stadsarchief Oudenaarde, Fonds kaarten en plans, K. 23.
  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nummer OUD. 874.1-3838.
  • BOGAERT C., LANCLUS K., TACK A. & VERBEECK M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
  • L’Habitation à Bon Marché, 1923, 6, 141; 8, 206.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 97.

Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Vandeweghe, Evert, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Arbeidershuizen van 1925 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27136 (Geraadpleegd op )