erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
27137
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27137
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Gebouwd op de plaats van een houten korenwindmolen die vermeld wordt in de 16de eeuw en ook aangeduid is op de 16de-eeuwse kaart van Oudenaarde door J. van Deventer.

Hoeve op ommuurd erf met losse bestanddelen voorzien van gewitte gevels op gepikte plint. Boerenhuis met naar erfzijde (zuiden) gerichte voorgevel van vier traveeën onder mank zadeldak. Voorzien van houten muurankers. Getoogde deur gevat in zwarte bakstenen omlijsting met bakstenen kroonlijst en hoger geplaatste geprofileerde en geschilderde kroonlijst. Vernieuwde vensters. Pomp tegen de gevel. Aansluitende rechterstaltravee. Gecementeerde zijgevels. Achtergevel met drie vensters onder laag afhellend dakschild aan de straatkant.

Ten westen, schuurtje met twee rechthoekige inrijpoorten, eveneens voorzien van houten ankers.

  • VANDEPUTTE J.L.Th., De Eindries, Straten - gebouwen - mensen - feiten, Uit de geschiedenis van Oudenaarde, Brussel, 1966, p. 63.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K., TACK A. & VERBEECK M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke; Tack, Anja
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27137 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.