erfgoedobject

Hotel Restaurant De Zalm

bouwkundig element
ID
27143
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27143

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hotel Restaurant De Zalm
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd "Hotel Restaurant De Zalm". Volgens 17de-eeuws landboek zogenaamd "den Bonte Esele" teruggaand tot de 15de eeuw, palende aan vroeger bijgebouw van het grauwzusterklooster, in de Hoogstraat gevestigd in 1454, opgeheven in 1783. Een zandstenen reliëf uit de 15de eeuw in gotische stijl met voorstelling van de geseling en kruisiging van Christus, afkomstig van het voormalig klooster, werd hier in 1907 teruggevonden.

Neoclassicistische bepleisterde en geschilderde voorgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), doorlopend met het hoekhuis (voorheen nummer 2), daterend uit midden 19de eeuw en toen reeds "Den Zalm" genoemd. Mogelijk oude kern, onder meer uitgebreid in 1907. Gemarkeerd linker zijrisaliet met aflijnende hoekblokken, koetspoort met bekronend ijzeren empiregetint balkon met ingewerkte voorstelling van een zalm, op voluutconsoles en deurvenster onder gebogen fronton; gezandstraald glas met afbeelding van een zalm in bovenlicht. Rechthoekig omlijste bovenvensters op doorgetrokken dorpels. In 1928 aangepast breed benedenvenster en deur tussen behouden Ionische pilasters onder leiding van architect Van Laethem; eveneens aanpassing van de eetzaal achteraan waarbij muurschilderingen (uit de 15de eeuw ?) verdwenen achter de monumentale schouw.

Interieur. Eetzaal achteraan met balklaag met zware moerbalken op consoles en neogotische aankleding met houten lambriseringen en arduinen schouw met voorstelling van een zalm, van 1928.

Bewaarde overwelfde kelder met tongewelf (nok loodrecht op straat) in Doornikse steen, opklimmend tot de 13de tot 14de eeuw, onder meer tussenmuur in grote steenblokken met bewaarde haken van een deur, voorheen met buitentrap.

Drie linkse traveeën, voorheen café "In de Rooden Hoed", heden "Café De Zalm", met vier bouwlagen onder doorlopend zadeldak en aflijnend hoofdgestel. Begane grond met drie nieuwe vensters, voorheen breed raam en deur rechts.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nummer OUD. 874.1-4072.
  • VANDER STRAETEN Th., Panneau gauche de retable du XV e siècle, Annales du Cercle Archéologique et Historique d'Audenaerde, 1908, II, 2, p. 65-66.
  • VANDE VELDE H., Het Oudenaardsche door de Eeuwen heen, Leupegem, 1946, p. 31.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hotel Restaurant De Zalm [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27143 (Geraadpleegd op )