Huis De Dry Schabellen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 15, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De Dry Schabellen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Volgens 17de-eeuws landboek zogenaamd "De Dry Schabellen". Rijhuis met zeer oude kern, vermoedelijk uit de 16de eeuw; bepleisterde en beschilderde 19de-eeuwse voorgevel van drie traveeën en oorspronkelijk twee bouwlagen onder steil, vooraan afgewolfd zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Omlijste rechthoekige vensters met sluitsteen, blind in bovenste zijtravee.

Recent gerenoveerd interieur met behouden zware moerbalken met voluutvormige sloffen op zandstenen consoles, mazieren en houten spiltrap van kelder tot zolder, oorspronkelijke dakspant en achterpuntgevel in versteende vakwerkbouw. Kelderverdieping (oorspronkelijk keuken) met buitentrap en balklaag met identieke moerbalken.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Hoogstraat

Hoogstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.