erfgoedobject

Rustoord en klooster Heilige Familie

bouwkundig element
ID
27186
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27186
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Rustoord en Klooster Heilige Familie onder leiding zwartzusters. Gelegen op de hoek van de straat met de Scheldekaai (zogenaamd Margaretha van Parmastraat). Neogotisch kloostercomplex, een afdeling van het Zwartzusterklooster, blijkens gevelsteentje opgericht in 1886. Aan de straatkant U-vormig uitgebouwde vleugels, voorheen met gesmeed ijzeren afsluiting van de binnenplaats van de hand van V. Warie, aan de achterzijde L-vormig uitgebouwd en voorzien van een ommuurde tuin.

Kloostergebouwen opgetrokken uit baksteen, twee bouwlagen onder zadeldaken (leien). Travee afgelijnd door versneden lisenen en tandlijst. Getoogde vensters gevat in Brugse travee. Kapel op bovenverdieping van Westelijke vleugel, van vier traveeën met zuidgevel voorzien van drielicht. Ten oosten aangebouwde beuk met drielichten in getoogde nissen. Interieur nagenoeg volledig gemoderniseerd met behoud van houten spitstongewelf en glasramen in zuidelijke en westelijke gevel, één ervan is gesigneerd Jul. Dobbelaere Brugge 1907.

  • Kunstsmid Victor Warie, in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde en zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, XX, 1980, p. 59.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K., TACK A. & VERBEECK M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke; Tack, Anja
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Rustoord en klooster Heilige Familie [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27186 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.