Rustoord en klooster Heilige Familie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Kasteelstraat
Locatie Kasteelstraat 20, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beschrijving

Rustoord en Klooster Heilige Familie onder leiding zwartzusters. Gelegen op de hoek van de straat met de Scheldekaai (zogenaamd Margaretha van Parmastraat). Neogotisch kloostercomplex, een afdeling van het Zwartzusterklooster, blijkens gevelsteentje opgericht in 1886. Aan de straatkant U-vormig uitgebouwde vleugels, voorheen met gesmeed ijzeren afsluiting van de binnenplaats van de hand van V. Warie, aan de achterzijde L-vormig uitgebouwd en voorzien van een ommuurde tuin.

Kloostergebouwen opgetrokken uit baksteen, twee bouwlagen onder zadeldaken (leien). Travee afgelijnd door versneden lisenen en tandlijst. Getoogde vensters gevat in Brugse travee. Kapel op bovenverdieping van Westelijke vleugel, van vier traveeën met zuidgevel voorzien van drielicht. Ten oosten aangebouwde beuk met drielichten in getoogde nissen. Interieur nagenoeg volledig gemoderniseerd met behoud van houten spitstongewelf en glasramen in zuidelijke en westelijke gevel, één ervan is gesigneerd Jul. Dobbelaere Brugge 1907.

  • Kunstsmid Victor Warie, in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde en zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, XX, 1980, p. 59.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kasteelstraat

Kasteelstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.