Refugiehuis van de abdij van Petegem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Kattestraat
Locatie Kattestraat 32, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Refugiehuis van de abdij van Petegem

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Refugiehuis van de abdij van Petegem: voor- en zijgevel
gelegen te Kattestraat 32 (Oudenaarde)

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig refugehuis van de abdij van Petegem zogenaamd "Beaulieu", opgericht in 1290 en afgeschaft in 1783. In archieven van het hospitaal in 1481 reeds vermeld als "den cloester van Peteghem in de Cattestraete".

Hoekpand met verankerde bak- en zandsteenbouw, oorspronkelijk palend aan de stadsgracht en één ensemble vormend met nummer 28-30. Huidige lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen onder hoog zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), en haaks achteraanbouwsel, minstens opklimmend tot de 17de eeuw. Rechts deels gesloopt voor de straataanleg circa 1880.

Voorgevel met gecementeerde plint en gewijzigde muuropeningen op begane grond, thans met deur en breed venster rechts. Overigens rechthoekige vensters met zandstenen negblokken en sponning (oorspronkelijk kruiskozijnen) onder ontlastingsbogen en gevat in doorgetrokken zandstenen banden; geprofileerden puilijst. Lelie-ankers en ankers met kram en krul op penanten. Begrenzende hoekblokken, op rechter hoek gecementeerd en eigenaardige afwering van half, thans blind bovenvenster met houten Onze-Lieve-Vrouwekapelletje. Houten kroonlijst op klossen.

Haaks aanbouwsel met achterpuntgevel met sporen van vensters en klein zolderluik in zandstenen omlijsting.

  • VANDERSTRAETEN E., Recherche sur les communautés religieuses et les institutions de bienfaisance établies à Audenarde, depuis le XIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe, I, Oudenaarde, 1858, p. 5-6.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kattestraat

Kattestraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.