Huis IJzerwinkel Raepsaet

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Krekelput
Locatie Krekelput 11, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis IJzerwinkel Raepsaet

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen, reeds in de 19de eeuw, zogenaamd "IJzerwinkel Raepsaet". Diephuis met laat-gotische trapgevel (9 trappen en topstuk) opgetrokken uit zandsteen; vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen); jaarankers 1644, doch vermoedelijk oudere kern. Gerestaureerd na de Eerste Wereldoorlog. Overkragende bovenbouw met stompe spitsbogen rustend op halfzuiltjes met bladwerkkapiteel en achtkantige sokkel. Aangepaste rechthoekige vensters, voorheen kruiskozijnen, met behoud van geprofileerde dagkanten gevat tussen belijnende waterlijsten. In boogvelden van tweede travee, boven eind 19de eeuw aangebrachte maar nu recent gedichte deur, en vierde travee, ijzeren arm voor uithangbord van Raepsaet. Twee zolderverdiepingen met rechthoekige zolderluiken. In voetpad voor de winkel ijzeren rails met inscriptie "Henri Raepsaet Audenaerde" als afdekking van waterafvoer in voetpad.

Achterhuis op vierkante plattegrond met drie traveeën en drie bouwlagen hoog afgedekt met schilddak (pannen, nok loodrecht op straat). Vermoedelijk in kern een typische zaalbouw van een Romaans steen van twee bouwlagen opklimmend tot de 13de eeuw (?). Opgetrokken uit Doornikse steen en baksteen voor derde toegevoegde bouwlaag.

Aanleunend industrieel gebouw van ijzerwaren Raepsaet uit de 19de eeuw gelegen in Burgschelde.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Krekelput

Krekelput (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.