Personeelswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Maagdendale
Locatie Maagdendale 9, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Personeelswoningen

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Personeelswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Haaks op de straat ingeplante, thans onbewoonde, huisjes van één bouwlaag onder doorlopend zadeldak. Tegen het voormalige poorthuis (nummer 11) van de abdij van Maagdendale (zie nummer 13) aangebouwd in 1835 als huisjes voor gehuwde militairen van de kazerne in de gewezen abdij van Maagdendale. Voorliggende moestuintjes. Gewitte gevel op gepikte plint. Rechthoekige vensters en deuren. Vrijstaande rechter zijpuntgevel met sporen van gedichte rondboogopening in de geveltop.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. 861-1, 2, 3.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Maagdendale

Maagdendale (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.