Huis De gulden Weerelt

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 7, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Huis De gulden Weerelt

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De gulden Weerelt

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig huis zogenaamd "De gulden Weerelt", reeds vermeld in 1485 en bezit van Joos van der Meere, schepen van de stad, sinds eind 19de eeuw reeds Katholieke Kring. Gerestaureerd in 1995 onder leiding van architect W. Bauwens. Diephuis met verhoogde halsgevel uit eind 17de eeuw tot begin 18de eeuw, recent vernieuwde materialen en beschildering; van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen). Onderkelderde rood- en geelgeschilderde bak- en zandsteenbouw met kelderluiken in linker en rechter travee. Vernieuwde kruiskozijnen in dito omlijsting met doorgetrokken horizontale en verticale banden, onder ontlastingsbogen. Centrale rondboogdeur in eind 18de-eeuwse geprofileerde arduinen omlijsting op neuten met imposten en sluitsteen, gevat in een rechthoekige omlijsting met verdiepte schachten en bekronende waterlijst. Geveltop met één rechthoekig venster en ovale topoculus onder waterlijstje en gebogen driehoekig fronton. Voluutvormige vleugelstukken met verdwenen opschrift. Voorheen uitgang in de Einestraat met naam het "Gulden Hooft". Geelgeschilderde achtertuitgevel met vlechtingen.

Circa 1950 grotendeels gewijzigd interieur met café beneden en grote zaal op de bovenverdieping met behouden balklaag met zware moerbalken. Zichtbare balklagen met moerbalken met ontpleisterde geprofileerde uiteinden op de zolderverdieping.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.