erfgoedobject

Huis De gulden Weerelt

bouwkundig element
ID
27228
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27228

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Huis De gulden Weerelt
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis De gulden Weerelt
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Voormalig huis zogenaamd "De gulden Weerelt", reeds vermeld in 1485 en bezit van Joos van der Meere, schepen van de stad, sinds eind 19de eeuw reeds Katholieke Kring. Gerestaureerd in 1995 onder leiding van architect W. Bauwens. Diephuis met verhoogde halsgevel uit eind 17de eeuw tot begin 18de eeuw, recent vernieuwde materialen en beschildering; van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen). Onderkelderde rood- en geelgeschilderde bak- en zandsteenbouw met kelderluiken in linker en rechter travee. Vernieuwde kruiskozijnen in dito omlijsting met doorgetrokken horizontale en verticale banden, onder ontlastingsbogen. Centrale rondboogdeur in eind 18de-eeuwse geprofileerde arduinen omlijsting op neuten met imposten en sluitsteen, gevat in een rechthoekige omlijsting met verdiepte schachten en bekronende waterlijst. Geveltop met één rechthoekig venster en ovale topoculus onder waterlijstje en gebogen driehoekig fronton. Voluutvormige vleugelstukken met verdwenen opschrift. Voorheen uitgang in de Einestraat met naam het "Gulden Hooft". Geelgeschilderde achtertuitgevel met vlechtingen.

Circa 1950 grotendeels gewijzigd interieur met café beneden en grote zaal op de bovenverdieping met behouden balklaag met zware moerbalken. Zichtbare balklagen met moerbalken met ontpleisterde geprofileerde uiteinden op de zolderverdieping.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis De gulden Weerelt [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27228 (Geraadpleegd op )