Huis Den Witten Leeuw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 9, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Den Witten Leeuw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Einestraat. Huis zogenaamde "Den Witten Leeuw", teruggaand tot midden 15de eeuw. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen, nok loodrecht op de straat), volgens bouwvergunning gereconstrueerd in 1892, later voorzien van gecementeerd neo-Lodewijk XVI-parement, verrijkt met spiegels en medaillons met guirlandes. Nieuwe winkelpui. Overstekende houten kroon- en tandlijst op klossen.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-3301.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Aanvullende informatie

Tijdens verbouwingswerken bleek de zuidmuur van het huis nog tot de tweede bouwlaag gebouwd in een onregelmatig verband van Doornikse kalksteen. Deze gemene muur met het huis op Markt 10 kan in de 13de eeuw worden gedateerd.

  • Waarneming gedaan op 04/09/2004

Debonne, Vincent (07-11-2011 )

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.