Herberg Den Gulden Cop

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 19, 19A-C, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg Den Gulden Cop

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Herberg Den Gulden Cop: gevels en daken
gelegen te Markt 19, Markt 19A, Markt 19B, Markt 19C (Oudenaarde)

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige herberg zogenaamd "Den Gulden Cop", reeds vermeld in de 14de eeuw. In kern een onderkelderd diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen met voortrapgevel, in de loop van de 19de eeuw verbouwd tot lijstgevel met drie bouwlagen onder schilddak (pannen). Bewaarde deuromlijsting uit het derde kwart van de 18de eeuw en thans gecementeerde lijstgevel. Kelderluik met buitentrap in linker travee. Rechthoekige vensters op arduinen dorpels, nieuw houtwerk. Centrale spiegelboogvormige arduinen deuromlijsting op neuten, met sluitsteen en bekronende gebogen waterlijst.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.