Herberg De Zwane

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Herberg De Grote Zwaan en De Kleine Zwaan
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 20, 21, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg De Zwane, De Grote Zwaan en De Kleine Zwaan

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Herberg De Zwane: gevels en daken
gelegen te Markt 20, Markt 21 (Oudenaarde)

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige herberg zogenaamd "De Zwane", voor het eerst vermeld begin 15de eeuw, vernield tijdens de bombardementen van Lodewijk XIV in 1684, sinds 1692 gesplitst in twee woningen zogenaamd "De Grote Zwaan" en "De Kleine Zwaan".

Twee bepleisterde en beschilderde lijstgevels van drie traveeën en oorspronkelijk twee bouwlagen onder zadeldak met diepe achterbouw (pannen, nokken parallel aan en loodrecht op de straat), in de loop van de 19de eeuw verhoogd met één verdieping. Cafépuien op de begane grond en aangepaste vensters; eenvoudige rechthoekige bovenvensters op doorgetrokken dorpels. Monumentale laat 18de-eeuwse arduinen rondboogdeuromlijsting op neuten met imposten en sluitsteen, onder zware geprofileerde kroonlijst op consoles bij nummer 20; houten deur met bovenlicht en guirlandes op de tussendorpel. Aangepaste rondboogdeur bij nummer 21. Doorlopende houten kroonlijst op uitgelengde modillons. Verankerde achterpuntgevel van drie traveeën met vlechtingen en sporen van vroegere kruiskozijnen met sponning en duimen. Nummer 20 met kelderluik naar oude overwelfde kelder, de eerste bierkelder op de Markt, zogenaamd "Adriaan Brouwer". Twee achter elkaar gelegen kelders met bakstenen tongewelf op lage muren van Doornikse steen, met trap voor- en achteraan.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.