erfgoedobject

Huis De Gulden Mortier

bouwkundig element
ID: 27239   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27239

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis De Gulden Mortier
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Broodstraat. Voormalig huis zogenaamd "De Gulden Mortier", gekend midden 15de eeuw. Tijdens de Franse overheersing bewoond door dokter Van Cauwenberghe die het huis naar ontwerp van architect Ph. Van der Meersch liet verbouwen. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen); oude onderkelderde verankerde kern met twee bouwlagen en voorpuntgevel. Thans bepleisterde en beschilderde lijstgevel met drie bouwlagen onder omlopende kroonlijst. Winkel op de benendenverdieping. Rechthoekige bovenvensters (glas-in-loodramen) in vlakke omlijsting, op arduinen dorpels. Dito vensters in zijgevel met sokkel met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje in derde travee. Kelderluik naar twee behouden overwelfde kelders met tongewelf (nok loodrecht op de Markt); één kelder onder de Markt gedicht begin 1990.

  • Familiearchief Vandermeersch-Lantmeeters.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1996


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis De Gulden Mortier [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27239 (Geraadpleegd op 29-01-2020)