erfgoedobject

Huis De Craeye

bouwkundig element
ID: 27241   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27241

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Huis De Craeye
    Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis De Craeye
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981

Beschrijving

Voormalig huis zogenaamd "De Craeye", voorheen brouwerij, reeds vermeld in de 15de eeuw, in de 16de eeuw huis van apotheker J. Van der Roost. Onder andere in bezit van brouwer Philippe Van der Meersch (1749-1819) en zoon August (1798-1876), beide ook stadsarchitect. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen), oude kern met bepleisterde en geschilderde lijstgevel in empirestijl uit begin 19de eeuw misschien door toenmalige eigenaar Ph. Van der Meersch. Begane grond verrijkt met imitatiebanden en afgelijnd door puilijst. Licht uitspringende middentravee Rondboogvensters en -deur op begane grond. Rechthoekige bovenvensters met vernieuwd houtwerk en glas-in-loodramen. Centrale deur geflankeerd door pilasters en bekroond door balkonplaat van erboven geplaatst balkon met nieuwe balusterleuning en rustend op trigliefconsoles. Rondboogvormig middenvenster op bel-etage gevat in geriemde omlijsting met sluitsteen, eveneens gevat tussen pilasters en bekroond met kroonlijst op consoles, zwikken van rondboog versierd met vergulde allegorische figuren. Erboven paneel met rankwerk. Op borstwering van bovenbouw medaillons met verguld reliëf voorstellend een allegorisch vrouwefiguur respectievelijk met roofvogel en met tak. Overstekende kroonlijst rustend op trigliefconsoles.

Interieur. Kelder vermoedelijk uit de 13de eeuw, thans herberg; tweebeukige ruimte onder kruisribgewelven gedragen door hardstenen zuiltjes met knopkapiteel; gedrukte rondbogige schei- en gordelbogen, natuurstenen gewelfvlakken, ribben en sluitstenen met bloemmotiefjes.

  • DE SMET M., Oudenaarde en de farmacie, Oudenaarde, 1960, p. 42-46.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1996


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis De Craeye [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27241 (Geraadpleegd op 13-08-2020)