Huis De Craeye

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 26, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Huis De Craeye

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De Craeye

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig huis zogenaamd "De Craeye", voorheen brouwerij, reeds vermeld in de 15de eeuw, in de 16de eeuw huis van apotheker J. Van der Roost. Onder andere in bezit van brouwer Philippe Van der Meersch (1749-1819) en zoon August (1798-1876), beide ook stadsarchitect. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen), oude kern met bepleisterde en geschilderde lijstgevel in empirestijl uit begin 19de eeuw misschien door toenmalige eigenaar Ph. Van der Meersch. Begane grond verrijkt met imitatiebanden en afgelijnd door puilijst. Licht uitspringende middentravee Rondboogvensters en -deur op begane grond. Rechthoekige bovenvensters met vernieuwd houtwerk en glas-in-loodramen. Centrale deur geflankeerd door pilasters en bekroond door balkonplaat van erboven geplaatst balkon met nieuwe balusterleuning en rustend op trigliefconsoles. Rondboogvormig middenvenster op bel-etage gevat in geriemde omlijsting met sluitsteen, eveneens gevat tussen pilasters en bekroond met kroonlijst op consoles, zwikken van rondboog versierd met vergulde allegorische figuren. Erboven paneel met rankwerk. Op borstwering van bovenbouw medaillons met verguld reliëf voorstellend een allegorisch vrouwefiguur respectievelijk met roofvogel en met tak. Overstekende kroonlijst rustend op trigliefconsoles.

Interieur. Kelder vermoedelijk uit de 13de eeuw, thans herberg; tweebeukige ruimte onder kruisribgewelven gedragen door hardstenen zuiltjes met knopkapiteel; gedrukte rondbogige schei- en gordelbogen, natuurstenen gewelfvlakken, ribben en sluitstenen met bloemmotiefjes.

  • DE SMET M., Oudenaarde en de farmacie, Oudenaarde, 1960, p. 42-46.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.