erfgoedobject

Brouwerij De Maene

bouwkundig element
ID: 27242   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27242

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Brouwerij De Maene
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981

Beschrijving

Voormalige brouwerij "De Maene", aldus vermeld in 1519 en 1520. Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen met in- en uitgezwenkte gevel, vermoedelijk daterend van 1669 (zie sporen van aangebracht jaartal op cartouches in geveltop). Hersteld in 1920 na oorlogsschade. Bak- en zandstenen gebouw met gecementeerde en geelgeschilderde gevel. Vernieuwde gekoppelde vensters met imitatienegblokken en ontlastingsbogen, oorspronkelijk kruiskozijnen. Twee gelijkaardige zoldervensters en erboven oculus in de geveltop. Verbouwde begane grond afgelijnd door puilijst.

Achtertuitgevel van twee traveeën afgewerkt met vlechtingen. Verlaagde bovenvensters met behoud van rollaagjes. Rechthoekige zoldervenster met rondboogvormig waterlijstje.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-3736, 4276.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1996


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Brouwerij De Maene [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27242 (Geraadpleegd op 13-08-2020)