Brouwerij De Maene

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 27, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerij De Maene

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige brouwerij "De Maene", aldus vermeld in 1519 en 1520. Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen met in- en uitgezwenkte gevel, vermoedelijk daterend van 1669 (zie sporen van aangebracht jaartal op cartouches in geveltop). Hersteld in 1920 na oorlogsschade. Bak- en zandstenen gebouw met gecementeerde en geelgeschilderde gevel. Vernieuwde gekoppelde vensters met imitatienegblokken en ontlastingsbogen, oorspronkelijk kruiskozijnen. Twee gelijkaardige zoldervensters en erboven oculus in de geveltop. Verbouwde begane grond afgelijnd door puilijst.

Achtertuitgevel van twee traveeën afgewerkt met vlechtingen. Verlaagde bovenvensters met behoud van rollaagjes. Rechthoekige zoldervenster met rondboogvormig waterlijstje.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-3736, 4276.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.