erfgoedobject

Huis De Tanghe

bouwkundig element
ID: 27243   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27243

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis De Tanghe
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is aangeduid als beschermd monument Huis De Tanghe
    Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981

Beschrijving

Voormalig huis zogenaamd "De Tanghe", reeds vermeld in 1499. In landboek zogenaamd "tgroen huus". Begin 19de eeuw bewoond door stadsarchivaris en geschiedschrijver B. de Rantere. Gerestaureerd in 1912 en thans opnieuw restauratie aan de gang. Onderkelderde bak- en zandsteenbouw met in- en uitgezwenkte gevel in barokstijl van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), vermoedelijk uit de 16de eeuw, cartouches in geveltop met vermelding "Anno 1670", aangebracht bij restauratie van 1912. Getoogde kelderluiken in zandstenen onderbouw. Gekoppelde rechthoekige vensters met vernieuwde ramen, voorheen zandstenen kruiskozijnen, met negblokken, zandstenen penanten en tot waterlijst doorlopende onder- en bovendorpels. Sierankers op de borstweringen. Rijk uitgewerkte geveltop afgelijnd door voluten met daklijst waarop bolbekroning; rechthoekige zolderluik, geflankeerd door cartouches, en bekronend oculus. Verbouwde begane grond met winkelpui. Kelderdeur. Gecementeerde achterpuntgevel met gelijkaardig sieranker in geveltop.

Interieur. Twee achter elkaar gelegen kelders uit de 13de eeuw (?), thans gerestaureerd en in gebruik als winkelruimte, vanuit de straat toegankelijk. Eerste kelder met dwarsmuren van Doornikse steen voorzien van verscheidene kleine nissen, vermoedelijk aangepast in de loop van de 16de eeuw in laat-gotische stijl met bakstenen troggewelven voorzien van houten, overhoeks geplaatste liggers en een natuurstenen gootsteen of wasbekken. Erachter gelegen kelder met muren en tongewelf van Doornikse steen aan beide zijden voorzien van vier steunberen, laatstgenoemde vermoedelijk resten van een oudere constructie met vier spaarbogen in de zijmuren en met vlakke zoldering. Oorspronkelijke trap naar buiten en naar achter het huis gelegen silo. In bovenbouw wanden van Doornikse steen. Tussen voor- en achterhuis hoge hal met tussenwanden in vakwerkbouw en sporen van de aanzet van een hoge spitsboog in de linker zijwand. Balklagen met peerkraalmotief op natuurstenen consoles.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-3661.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1996


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis De Tanghe [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27243 (Geraadpleegd op 13-08-2020)