Huis De Tanghe

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam tgroen huus
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 29, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Huis De Tanghe

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De Tanghe

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig huis zogenaamd "De Tanghe", reeds vermeld in 1499. In landboek zogenaamd "tgroen huus". Begin 19de eeuw bewoond door stadsarchivaris en geschiedschrijver B. de Rantere. Gerestaureerd in 1912 en thans opnieuw restauratie aan de gang. Onderkelderde bak- en zandsteenbouw met in- en uitgezwenkte gevel in barokstijl van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), vermoedelijk uit de 16de eeuw, cartouches in geveltop met vermelding "Anno 1670", aangebracht bij restauratie van 1912. Getoogde kelderluiken in zandstenen onderbouw. Gekoppelde rechthoekige vensters met vernieuwde ramen, voorheen zandstenen kruiskozijnen, met negblokken, zandstenen penanten en tot waterlijst doorlopende onder- en bovendorpels. Sierankers op de borstweringen. Rijk uitgewerkte geveltop afgelijnd door voluten met daklijst waarop bolbekroning; rechthoekige zolderluik, geflankeerd door cartouches, en bekronend oculus. Verbouwde begane grond met winkelpui. Kelderdeur. Gecementeerde achterpuntgevel met gelijkaardig sieranker in geveltop.

Interieur. Twee achter elkaar gelegen kelders uit de 13de eeuw (?), thans gerestaureerd en in gebruik als winkelruimte, vanuit de straat toegankelijk. Eerste kelder met dwarsmuren van Doornikse steen voorzien van verscheidene kleine nissen, vermoedelijk aangepast in de loop van de 16de eeuw in laat-gotische stijl met bakstenen troggewelven voorzien van houten, overhoeks geplaatste liggers en een natuurstenen gootsteen of wasbekken. Erachter gelegen kelder met muren en tongewelf van Doornikse steen aan beide zijden voorzien van vier steunberen, laatstgenoemde vermoedelijk resten van een oudere constructie met vier spaarbogen in de zijmuren en met vlakke zoldering. Oorspronkelijke trap naar buiten en naar achter het huis gelegen silo. In bovenbouw wanden van Doornikse steen. Tussen voor- en achterhuis hoge hal met tussenwanden in vakwerkbouw en sporen van de aanzet van een hoge spitsboog in de linker zijwand. Balklagen met peerkraalmotief op natuurstenen consoles.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-3661.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.