Brouwerij Het Peerdekin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 31, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerij Het Peerdekin

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige brouwerij "Het Peerdekin". Huisnaam vermeld vanaf de 15de eeuw. Diephuis van drie traveeën, drie bouwlagen en schilddak (leien); gecementeerde, voordien bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw. Imitatiebanden op de begane grond. Vernieuwde rechthoekige bovenvensters in geriemde omlijsting. Middenvenster van bel-etage voorzien van balkon met fraaie ijzeren leuning met galoperend paard in medaillon als centraal motief. Rondboogdeur in linker travee met ijzeren waaier.

Interieur. Drie achter elkaar gelegen kelders met bakstenen tongewelven. Fraaie 18de-eeuwse trap.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.