Herberg Drie Koningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 34, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg Drie Koningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Herberg Drie Koningen: gevels en daken
gelegen te Markt 34 (Oudenaarde)

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig huis en herberg zogenaamd "Drie Koningen". Reeds vermeld eind 15de eeuw. In 1545, aankoop van het huis door de stad voor het bouwen van een nieuwe vismarkt. Hoekhuis met aan de Marktzijde, trapgevel (11 treden + topstuk met bolbekroning); vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), vermoedelijk uit de 17de eeuw. Bak- en zandstenen gebouw met onlangs (1994) gecementeerde en geelgeschilderde gevels voorzien van gewijzigde rechthoekige vensters; behouden ankers met krul. Zandsteen tussen de twee licht getoogde zoldervensters tot voor kort zichtbaar onder voorheen afgebladderde beraping. Oculus in geveltop. Verbouwde winkelpui op begane grond, volgens bouwvergunning van 1928 naar ontwerp van G. Van De Velde.

Onderkelderd achterhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met eenvoudige gevelordonnantie met rechthoekige vensters, vermoedelijk oudere tweegezinswoning met gevels uit de eerste helft van de 19de eeuw. Gecementeerd gevelparement op nieuwe arduinen plint.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Oud Archief, nr. 795/8.
  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-4163.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.