Koninklijke Academie voor Teken-, Schilder- en Bouwkunst

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Vleeshuis
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 35, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Koninklijke Academie voor Teken-, Schilder- en Bouwkunst

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-1962.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vleeshuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beschrijving

Nummer 35/ Voorburg. Stadsbibliotheek. Voormalig zogenaamd "Vleeshuis" (tot 1868) en op bovenverdieping tot circa 1970 "tekenacademie". Gebouwd op de plaats van het oude vleeshuis, opgetrokken in 1584. Volgens iconografische bronnen en archeologische vondsten gebouwd op de plaats van twee middeleeuwse stenen. Classicistisch gebouw opgericht in 1780-83 naar ontwerp van architecten Ph. Van der Meersch en A. Van den Hende, oprichters van de academie in 1773 (zie ook Markt nummer 41). Onder leiding van architect M. Stoop herinrichting als stadsbibliotheek met toevoeging van een kelder- en zolderverdieping van 1988 tot 1993.

Voorgevel van drie traveeën volledig opgetrokken uit hardsteen van Feluy. Centrale rondboogpoort in gebosseerde onderbouw. Bovenbouw geaccentueerd door zijrisalieten met zuilen in kolossale Corinthische orde. Boven het hoge rondboogvormige middenvenster staat het wapenschild van de stad tussen twee wildemannen als tenanten met eronder de vermelding "P.S.P.Q.". Ovale medaillons met guirlandes boven de zijvensters ter herinnering aan de verheffing van de instelling tot Koninklijke Academie in 1776 (Regiae linearis et archit. academiae erect. MDCCLXXVI) en aan de oprichting van dit gebouw in 1780 (scholam hanc aere suo exstrui fecit S.P.Q.A. MDCCLXXX). Bekronende attiek.

Okerkleurig geschilderde bakstenen zij- en achtergevel op zandstenen plint. Imitatiebanden op de begane grond en rechthoekige omlijste vensters met sluitsteen. Licht uitspringend middenrisaliet met centrale rondboogpoort in rechthoekige hardstenen omlijsting geflankeerd door pilasters; boven de geprofileerde puilijst, drie rechthoekige vensters in zandstenen omlijsting; middenvenster met gebogen frontonbekroning, zijvensters met kroonlijst. Voorts rechthoekige vensters in vlakke omlijsting gevat in rechthoekig travee-nis en blinde mezzaninovensters.

Interieur volledig aangepast tot bibliotheek. Oorspronkelijk een driebeukige onderbouw met gedrukte tongewelven tussen gordelbogen; achteraan behouden gildemeesterskamer verfraaid met stucversiering op schouw en plafond. De bovenverdieping en bedaking werden reeds gewijzigd in 1959.

  • DEVOS P., Op het breukvlak van twee werelden: het vleeshuis van Oudenaarde, Oudenaarde, 1984.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.