Café De Hertog van Brabant en Comte de Flandre

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 38, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Café

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Typologiecafés
Datering17de eeuw

Beschrijving

Café, minstens sedert de tweede helft van de 19de eeuw zogenaamd "De Hertog van Brabant" en "Comte de Flandre". Voor 1507 eigendom van Jooris van der Meeren. Diephuis van drie traveeën, vier bouwlagen boven de kelderverdieping en afgesnuit zadeldak (pannen, nok loodrecht op straat). Oude kern vermoedelijk uit de 17de eeuw en later verhoogd met een ondiepe verdieping.

Verankerde zandstenen lijstgevel met enkelhuisopstand. Sporen van oude keldervensters en -deur met korfboogvormige lijst. Rechthoekige vensters, voorzien van negblokken en van ontlastingsbogen op tweede en derde bouwlaag. Zandstenen geprofileerde kroonlijst en houten gootlijst als gevelbeëindiging. Bakstenen achterpuntgevel, voormalige trapgevel, verlevendigd door speklagen; vernieuwde geveltop. Oorspronkelijke ontlastinsgbogen boven aangepaste vensters. Bewaarde kelders met bakstenen tongewelven over de volledige bouwdiepte van het huis.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.