erfgoedobject

Café De Hertog van Brabant en Comte de Flandre

bouwkundig element
ID: 27251   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27251

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Café
    Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Café
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981

Beschrijving

Café, minstens sedert de tweede helft van de 19de eeuw zogenaamd "De Hertog van Brabant" en "Comte de Flandre". Voor 1507 eigendom van Jooris van der Meeren. Diephuis van drie traveeën, vier bouwlagen boven de kelderverdieping en afgesnuit zadeldak (pannen, nok loodrecht op straat). Oude kern vermoedelijk uit de 17de eeuw en later verhoogd met een ondiepe verdieping.

Verankerde zandstenen lijstgevel met enkelhuisopstand. Sporen van oude keldervensters en -deur met korfboogvormige lijst. Rechthoekige vensters, voorzien van negblokken en van ontlastingsbogen op tweede en derde bouwlaag. Zandstenen geprofileerde kroonlijst en houten gootlijst als gevelbeëindiging. Bakstenen achterpuntgevel, voormalige trapgevel, verlevendigd door speklagen; vernieuwde geveltop. Oorspronkelijke ontlastinsgbogen boven aangepaste vensters. Bewaarde kelders met bakstenen tongewelven over de volledige bouwdiepte van het huis.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1996


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Café De Hertog van Brabant en Comte de Flandre [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27251 (Geraadpleegd op 13-08-2020)