erfgoedobject

Stadswoning met neotraditionele trapgevel

bouwkundig element
ID
27257
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27257

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met de Sint-Walburgastraat. Neotraditionele trapgevel gebouwd op een nieuwe vooruitgeschoven rooilijn in 1921 naar ontwerp van architect A. Van Ommeslaeghe in plaats van het oude zogenaamde "Thuus van Laerne", in de 14de eeuw tot begin 16e eeuw eigendom van de familie van Rokeghem, heren van Kerkem, nadien van de familie van Gavere, heren van Laarne. Volgens archiefdocumenten voorheen een diephuis van drie traveeën met twee bouwlagen met in- en uitgezwenkte top, in de loop van de 19de eeuw verbouwd tot lijstgevel met drie bouwlagen en schilddak en vernield bij de bombardementen van 1918. Bak- en hardsteenbouw van drie traveeën en drie bouwlagen; voortrapgevel, kruiskozijnen met kleine roedeverdeling en omlopende waterlijsten. Cafépui. Zijgevel van vijf traveeën met dito kruiskozijnen en getrapt dakkapelletje.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nummer OUD. 874.1-3817.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning met neotraditionele trapgevel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27257 (Geraadpleegd op )