Stadswoning met neotraditionele trapgevel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 50, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning met neotraditionele trapgevel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met de Sint-Walburgastraat. Neotraditionele trapgevel gebouwd op een nieuwe vooruitgeschoven rooilijn in 1921 naar ontwerp van architect A. Van Ommeslaeghe in plaats van het oude zogenaamde "Thuus van Laerne", in de 14de eeuw tot begin 16e eeuw eigendom van de familie van Rokeghem, heren van Kerkem, nadien van de familie van Gavere, heren van Laarne. Volgens archiefdocumenten voorheen een diephuis van drie traveeën met twee bouwlagen met in- en uitgezwenkte top, in de loop van de 19de eeuw verbouwd tot lijstgevel met drie bouwlagen en schilddak en vernield bij de bombardementen van 1918. Bak- en hardsteenbouw van drie traveeën en drie bouwlagen; voortrapgevel, kruiskozijnen met kleine roedeverdeling en omlopende waterlijsten. Cafépui. Zijgevel van vijf traveeën met dito kruiskozijnen en getrapt dakkapelletje.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-3817.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.