erfgoedobject

Stadswoning in regionalistische stijl

bouwkundig element
ID
27258
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27258

Juridische gevolgen

Beschrijving

Diephuis in regionalistische stijl geïnspireerd op de aanpalende panden, gebouwd in 1921 samen met nummer 50 door architect A. Van Ommeslaeghe op de nieuwe vooruitgeschoven rooilijn. Volgens archiefdocumenten op de plaats van het schuin ingeplant zogenaamd "sakkendragershuisje", gildehuis van de zakkendragers en pijnders, waar het graan gestapeld werd, achteraan palend aan de in 1353 opgerichte Sint-Joriskapel, gebouwd door de stad in 1688 na verwoesting van de Sint-Joriskapel door de Fransen in 1684; in 1840 vervangen door een bepleisterd huisje.

Thans diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen met gecementeerde in- en uitgezwenkte top, spiegelboogvormige benedenvensters en rechthoekige bovenvensters in doorlopende platte banden; ramen met kleine roedeverdeling, en rondboogvormig venster en oculus in de top. Bekronend gebogen fronton.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-3817.
  • VANDE VELDE H., Het Oudenaardsche door de Eeuwen heen, Leupegem, 1946, p. 78.
  • VAN LERBERGHE L.-RONSSE J., Audenaerdsche Mengelingen, deel I, Oudenaarde, 1845, p. 284-289.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning in regionalistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27258 (Geraadpleegd op )