Huis Het Moriaenshoofd

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 52, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Het Moriaenshoofd

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen zogenaamd "Het Moriaenshoofd" (zie vroeger uithangteken). Heropgebouwde gevel in traditionele bak- en zandsteenstijl, gebouwd na vernieling in 1918 van een bepleisterd en beschilderd 19de-eeuws diephuis onder schilddak; mogelijk restte hierin de oude kern van het vroegere huis met in- en uitgezwenkte top gekend door archiefdocumenten. Tussen 1699 en 1788 apotheek.

Thans diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen met in- en uitgezwenkte top, onder zadeldak (pannen). Winkelpui op de begane grond. Op bovenverdieping kruiskozijnen (ramen met kleine roedeverdeling), rondboogvormig venster en topoculus, onder bekronend driehoekig fronton met siervaas.

  • DE SMET M., Oudenaarde en de farmacie, Oudenaarde, 1960, p. 54-58.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.