Herberg en afspanning Den Oliphant

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 58, 59, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg en afspanning Den Oliphant

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige herberg en afspanning zogenaamd "Den Oliphant" met halte van de postkoets, vermeld sinds eind 15de eeuw. In de tweede helft van de 19de eeuw gesplitst in twee woningen en afspanning overgebracht naar de Hoogstraat; nieuw uithangteken "Den Arend", later "Au Damier" en "Maison Crombé". Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen onder één groot schilddak (pannen, nok loodrecht op straat), in loop van de 19de eeuw aangebracht ter vervanging van de oorspronkelijke voortrapgevels. Nummer 58 met verbouwde winkelpui. Rechthoekige vensters op doorgetrokken dorpels en rechthoekige deur. Nummer 59 met spiegel op de borstwering en balkon op trigliefconsoles bij het middelste bovenvenster. Aflijnende gelede architraaf onder de kroonlijst op klosjes.

Interieur. Twee parallelle gewelfde kelders (loodrecht op Markt) met bakstenen tongewelven op lage muurtjes van Doornikse steen.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.