erfgoedobject

Huis Den Ouden Steen

bouwkundig element
ID: 27264   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27264

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig huis zogenaamd "Den Ouden Steen", later volgens 17de-eeuws landboek "De Witte Valcke", een herberg met kaatsspel, reeds bekend midden 15de eeuw. In 1786 oprichting van een tabakpaardemolen in de suikerdrogerij, maalderij en raapkoekbrekerij van de familie Geersdaele die er ook een ijzerwinkel en fabriek van tabak en snuif inrichtte, het latere zogenaamd "Huis van Niewenhuyse". Twee woningen vanaf begin 19de eeuw pas. Achterbouwen recent gesloopt voor winkelgalerij.

Nummer 60 wordt in 1855 eerste vestiging van de kloosterzusters van de Heilige Kindsheid tot de oprichting van een bewaarschool in het Zaksken in de jaren 1860. Breedhuis van vier traveeën en vier bouwlagen onder schilddak (pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw en diepe bouw met oudere kern achteraan. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met aangepaste begane grond, rechts met doorgang onder luifel naar de nieuwe winkelgalerij achteraan. Bovenverdieping met rechthoekige vensters op doorgetrokken dorpels en aflijnende gelede architraaf onder kroonlijst op klosjes. Beraapte achtergevel.

Nummer 61. Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen), met voorgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw en zeer oude kern. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met imitatiebanden op de verhoogde begane grond en kelderluik rechts. Aangepaste rondboogvormige benedenvensters en deur in tweede travee vooraf gegaan van steektrap met ijzeren leuningen en 6 treden Rechthoekige bovenvensters op arduinen dorpels (bewaard houtwerk). Aflijnend hoofdgestel met kroonlijst op klossen. Zijgevel deels opgetrokken uit Doornikse steen met kraagstenen bovenaan, verwijzend naar de vroegste huisnaam "den ouden steen", in kern daterend uit de 13de tot 14de eeuw.

Interieur. Kelderverdieping. (café) toegankelijk van de Markt met twee parallelle tongewelven gescheiden door een muur met openingen.

  • VANDEPUTTE J.L.Th., De molens van het arrondissement Oudenaarde, Uit hun geschiedenis, Oudenaarde, 1974, p. 257.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1996


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis Den Ouden Steen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27264 (Geraadpleegd op 13-08-2020)