Huis Hostellerie La Pomme d'Or

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Huis van Margaretha van York, Den Gauden Appel
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 62, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Hostellerie La Pomme d'Or

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Hostellerie La Pomme d'Or". Het "Poortkin", de huidige poort van "den appel" verleende van in de 14de tot de 16de eeuw toegang tot een huisje dat waarschijnlijk op de binnenplaats gelegen was. Pieter Eeman wordt in 1444 als eigenaar vermeld. In 1555 door de toemalige eigenaar Jan Pochon van het huis ernaast zogenaamd "Den Gauden Appel" hiermee verenigd. In kern waarschijnlijk het zogenaamd "Huis van Margaretha van York", weduwe van Karel de Stoute, waarvoor de stad in 1478 twee huizen aan de westzijde van de Markt koopt. In literatuur wordt in het begin van deze eeuw nog een 15de-eeuwse schouw vermeld versierd met hoofdjes van Adam en Eva met Bourgondische hoofdtooi in de oude keuken. In de 16de tot 17de eeuw in het bezit van belangrijke families als Dilvael, Stalins, Van Spiere, stadsschepenen of burgemeesters.

Op de rooilijn vooruitspringende bepleisterde en beschilderde lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat); volgens iconografische documenten vroeger een twee bouwlagen hoog gebouw met centraal dakvenster tussen voluutvormige vleugelstukken onder driehoekig fronton en steil zadeldak tussen zijtrapgevels, volgens bouwplan van 1845 verbouwd tot huidige gevel. Begane grond met imitatiebanden boven de arduinen plint, aangepaste hoge rechthoekige vensters met bovenlichten met glas in lood van 1929, rechthoekige poort links. Rechthoekige bovenvensters op doorgetrokken kordons. Aflijnende gelede architraaf onder de houten kroon- en tandlijst.

Behouden overwelfde gang met kruisgewelven uit de 17de eeuw. Achterbouw (nok loodrecht op de straat) overblijfsel van laat-middeleeuws steen; zijmuren tot en met de tweede bouwlagen opgetrokken uit Doornikse steen en afgelijnd met een rij kraagstenen.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-4142.
  • Stadsarchief Oudenaarde, Fonds kaarten en plans, K. 244.
  • Echos à Audenaarde, Petite revue illustrée de l'Art et l'Archéologie en Flandre, IV, 7, Gand, 1903, p. 54-55.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.