erfgoedobject

Huis Hostellerie La Pomme d'Or

bouwkundig element
ID
27265
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27265

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis Hostellerie La Pomme d'Or
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd "Hostellerie La Pomme d'Or". Het "Poortkin", de huidige poort van "den appel" verleende van in de 14de tot de 16de eeuw toegang tot een huisje dat waarschijnlijk op de binnenplaats gelegen was. Pieter Eeman wordt in 1444 als eigenaar vermeld. In 1555 door de toemalige eigenaar Jan Pochon van het huis ernaast zogenaamd "Den Gauden Appel" hiermee verenigd. In kern waarschijnlijk het zogenaamd "Huis van Margaretha van York", weduwe van Karel de Stoute, waarvoor de stad in 1478 twee huizen aan de westzijde van de Markt koopt. In literatuur wordt in het begin van deze eeuw nog een 15de-eeuwse schouw vermeld versierd met hoofdjes van Adam en Eva met Bourgondische hoofdtooi in de oude keuken. In de 16de tot 17de eeuw in het bezit van belangrijke families als Dilvael, Stalins, Van Spiere, stadsschepenen of burgemeesters.

Op de rooilijn vooruitspringende bepleisterde en beschilderde lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat); volgens iconografische documenten vroeger een twee bouwlagen hoog gebouw met centraal dakvenster tussen voluutvormige vleugelstukken onder driehoekig fronton en steil zadeldak tussen zijtrapgevels, volgens bouwplan van 1845 verbouwd tot huidige gevel. Begane grond met imitatiebanden boven de arduinen plint, aangepaste hoge rechthoekige vensters met bovenlichten met glas in lood van 1929, rechthoekige poort links. Rechthoekige bovenvensters op doorgetrokken cordons. Aflijnende gelede architraaf onder de houten kroon- en tandlijst.

Behouden overwelfde gang met kruisgewelven uit de 17de eeuw. Achterbouw (nok loodrecht op de straat) overblijfsel van laatmiddeleeuws steen; zijmuren tot en met de tweede bouwlagen opgetrokken uit Doornikse steen en afgelijnd met een rij kraagstenen.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nummer OUD. 874.1-4142.
  • Stadsarchief Oudenaarde, Fonds kaarten en plans, K. 244.
  • Echos à Audenaarde, Petite revue illustrée de l'Art et l'Archéologie en Flandre, IV, 7, Gand, 1903, p. 54-55.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis Hostellerie La Pomme d'Or [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27265 (Geraadpleegd op )