Complex met voor- en achterhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Nederstraat
Locatie Nederstraat 19-21, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Complex met voor- en achterhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Achterhuis
gelegen te Nederstraat 19-21 (Oudenaarde)

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beschrijving

Groot complex met voor- en achterhuis, thans overdekte binnenplaats en achterliggende bedrijfsgebouwen, opklimmend tot de late middeleeuwen. Voorbouw met 19de-eeuws voorkomen, als mogelijke verbouwing van een vroeger poortgebouw; gecementeerde lijstgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder mank zadeldak; volledig verbouwde begane grond. Centrale doorrit tussen Ionische zuilen naar de vroegere binnenplaats met achterhuis. Bovenverdieping met licht gemarkeerde zijrisalieten, rechthoekige vensters op doorgetrokken dorpels en door imitatiebanden geaccentueerde middentravee. Aflijnend hoofdgestel op uitgelengde consoles.

Behouden volledig onderkelderd achterhuis, in kern opklimmend tot de late middeleeuwen. Oorspronkelijk traditionele bak- en zandsteenbouw (zie reliëfplan van 1746) van twee huisjes, samen vijf traveeën en twee bouwlagen onder twee parallelle zadeldaken (pannen, nok parallel met de straat), in de loop van de tweede helft van de 18de eeuw verbouwd tot één woning met dubbelhuisopstand en bepleisterde en beschilderde lijstgevel met gemarkeerd middenrisaliet en toegevoegde halve-verdieping vooraan. Begane grond met drie zichtbare traveeën met hoge rechthoekige vensters met zandstenen negblokken en sponning en rechthoekige deur. Kelderluik met buitentrap naar overwelfde kelderverdieping met twee parallelle gedrukte tongewelven, mogelijk opklimmend tot de 14de tot 15de eeuw, in tweede travee. Bovenverdieping met rechthoekige vensters op arduinen dorpels, op de bovenste verdieping gevat in rechthoekige nissen. Een kwartronde lijst onder de gootlijst lijnt de gevel af.

Bepleisterde achtergevel met twee bouwlagen; ankers met kram en krul, en eenvoudige rechthoekige vensters op arduinen dorpels, met bewaarde duimen en houtwerk.

Interieur aangepast in de tweede helft van de 18de eeuw in Lodewijk XV-stijl met behoud van de vroegere balklagen met zware moerbalken met gotisch peerkraalmotief, op zandstenen consoles (ontpleisterd op de bovenverdieping). Bordestrap uit de tweede helft van de 18de eeuw en salons met stucplafonds en schouwboezems met rocaille- en bloemmotieven.

Tuin en achteraan, voormalige hoedenfabriek Haelters, opgericht in 1912.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-3653.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nederstraat

Nederstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.