erfgoedobject

Complex met voor- en achterhuis

bouwkundig element
ID: 27278   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27278

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Complex met voor- en achterhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Achterhuis
    Deze bescherming is geldig sinds 28-03-1996

Beschrijving

Groot complex met voor- en achterhuis, thans overdekte binnenplaats en achterliggende bedrijfsgebouwen, opklimmend tot de late middeleeuwen. Voorbouw met 19de-eeuws voorkomen, als mogelijke verbouwing van een vroeger poortgebouw; gecementeerde lijstgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder mank zadeldak; volledig verbouwde begane grond. Centrale doorrit tussen Ionische zuilen naar de vroegere binnenplaats met achterhuis. Bovenverdieping met licht gemarkeerde zijrisalieten, rechthoekige vensters op doorgetrokken dorpels en door imitatiebanden geaccentueerde middentravee. Aflijnend hoofdgestel op uitgelengde consoles.

Behouden volledig onderkelderd achterhuis, in kern opklimmend tot de late middeleeuwen. Oorspronkelijk traditionele bak- en zandsteenbouw (zie reliëfplan van 1746) van twee huisjes, samen vijf traveeën en twee bouwlagen onder twee parallelle zadeldaken (pannen, nok parallel met de straat), in de loop van de tweede helft van de 18de eeuw verbouwd tot één woning met dubbelhuisopstand en bepleisterde en beschilderde lijstgevel met gemarkeerd middenrisaliet en toegevoegde halve-verdieping vooraan. Begane grond met drie zichtbare traveeën met hoge rechthoekige vensters met zandstenen negblokken en sponning en rechthoekige deur. Kelderluik met buitentrap naar overwelfde kelderverdieping met twee parallelle gedrukte tongewelven, mogelijk opklimmend tot de 14de tot 15de eeuw, in tweede travee. Bovenverdieping met rechthoekige vensters op arduinen dorpels, op de bovenste verdieping gevat in rechthoekige nissen. Een kwartronde lijst onder de gootlijst lijnt de gevel af.

Bepleisterde achtergevel met twee bouwlagen; ankers met kram en krul, en eenvoudige rechthoekige vensters op arduinen dorpels, met bewaarde duimen en houtwerk.

Interieur aangepast in de tweede helft van de 18de eeuw in Lodewijk XV-stijl met behoud van de vroegere balklagen met zware moerbalken met gotisch peerkraalmotief, op zandstenen consoles (ontpleisterd op de bovenverdieping). Bordestrap uit de tweede helft van de 18de eeuw en salons met stucplafonds en schouwboezems met rocaille- en bloemmotieven.

Tuin en achteraan, voormalige hoedenfabriek Haelters, opgericht in 1912.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-3653.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1996


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Complex met voor- en achterhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27278 (Geraadpleegd op 17-01-2020)