erfgoedobject

Herenhuis

bouwkundig element
ID: 27336   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27336

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981

Beschrijving

Deels vrijstaand onderkelderd herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen), gebouwd in 1889 door O. Gevaert-Van Wijnendaele van de erachter gelegen, thans gesloopte textielfabriek Gevaert, naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert. Beschilderde zandstenen lijstgevel op arduinen sokkel, gemarkeerd door dito kordons, verticaliserende deur- en vensteromlijstingen en bekronend erker en balkon boven de deur in de tweede travee. Rechthoekige vleugeldeur (+ treden) met glas in lood in bovenlicht. Aflijnend hoofdgestel met kroon- en tandlijst op klosjes. Beraapte linker zijgevel.

Interieur. Rijkelijk uitgewerkte salons in neo-Vlaamse-renaissancestijl met onder meer gedecoreerde polychroom geschilderde deuren met supraportes en stucplafonds, marmeren schouwen, neorenaissanceschouw met hermen, lambrizeringen, hal met bordestrap en wintertuin.

In ommuurde tuin, vierkant torenvormig bakstenen paviljoen onder tentdak (leien) met ijzeren windwijzer, doorlopende hoekpilasters en rondboogvensters en lunetten.

  • VOSSAERT P., Persoonlijke notities.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1996


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27336 (Geraadpleegd op 13-08-2020)