Herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Tacambaroplein
Locatie Tacambaroplein 4, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deels vrijstaand onderkelderd herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen), gebouwd in 1889 door O. Gevaert-Van Wijnendaele van de erachter gelegen, thans gesloopte textielfabriek Gevaert, naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert. Beschilderde zandstenen lijstgevel op arduinen sokkel, gemarkeerd door dito kordons, verticaliserende deur- en vensteromlijstingen en bekronend erker en balkon boven de deur in de tweede travee. Rechthoekige vleugeldeur (+ treden) met glas in lood in bovenlicht. Aflijnend hoofdgestel met kroon- en tandlijst op klosjes. Beraapte linker zijgevel.

Interieur. Rijkelijk uitgewerkte salons in neo-Vlaamse-renaissancestijl met onder meer gedecoreerde polychroom geschilderde deuren met supraportes en stucplafonds, marmeren schouwen, neorenaissanceschouw met hermen, lambrizeringen, hal met bordestrap en wintertuin.

In ommuurde tuin, vierkant torenvormig bakstenen paviljoen onder tentdak (leien) met ijzeren windwijzer, doorlopende hoekpilasters en rondboogvensters en lunetten.

  • VOSSAERT P., Persoonlijke notities.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Tacambaroplein

Tacambaroplein (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.