Hoekhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Tussenbruggen
Locatie Tussenbruggen 18-20, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoekhuis: gevels en daken
gelegen te Tussenbruggen 18, Tussenbruggen 20 (Oudenaarde)

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Thans gelegen aan de Scheldekaai. Voorheen hoekhuis met de Perrengang waar de gebroeders Boulez begin 20ste eeuw een thans verdwenen olieslagerij hadden. In 1923 richtten zij een bioscoop in met toegang in het linker gedeelte van het huis.

Hoekhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw met voorgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder pannen daken. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met bekronend driehoekig en van oculus voorzien fronton boven het licht uitspringend middenrisaliet van drie traveeën. Rechthoekige bovenvensters met doorlopende onderdorpels. Verbouwde begane grond met behoud van centrale rechthoekige deur gevat in arduinen (?) omlijsting en bekroond door kroonlijst op consoles. Entablement als gevelbeëindiging. Verankerde zijgevel van zes traveeën, uitziend op de kaai, deels geschilderd en deels bepleisterd, met rechthoekige vensters. Rechter zijpuntgevel afgewerkt met vlechtingen; topstuk bekroond door ijzeren windwijzer.

Nummer 18. Gedeelte van 18de-eeuwse trap met gesculpteerde trappaal behouden in huidige winkelruimte.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-3826.
  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 752.1-15.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Tussenbruggen

Tussenbruggen (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.