Jongenspatronaat

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Wijngaardstraat
Locatie Wijngaardstraat 9, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Jongenspatronaat

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Typologiepatronaten
Stijlneotraditioneel
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Achter de Wacht. Voormalig "Jongenspatronaat". Schoolgebouw in neotraditionele baksteenarchitectuur, volgens bouwvergunning van 1903 naar ontwerp van architect J. Colpaert; als schenking van de familie Verheyden zie stichtingssteen met jaartal 1905. Haaks ingeplant, grotendeels achterin gelegen gebouw van één bouwlaag onder hoog zadeldak (leien , nok loodrecht op de straat) tussen zijtrapgevels met markante hoekportiek met bekronende links toren op vierkant basis met achthoekige geleding, naalddak en houten belvedère. Voorpuntgevel met Brugse travee, drielicht onder boogvelden, stichtingssteen onderaan (deels onleesbaar).

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-3409.
  • VANDE VELDE H., Het Oudenaardsche door de Eeuwen heen, Leupegem, 1946, p. 251.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Stadskern Oudenaarde

Achter de Wacht, Achterburg, Baarstraat, Baarzak A, Baarzak B, Bekstraat, Beverestraat, Broodstraat,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wijngaardstraat

Wijngaardstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.