erfgoedobject

Jongenspatronaat

bouwkundig element
ID
27346
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27346

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Jongenspatronaat
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Achter de Wacht. Voormalig "Jongenspatronaat". Schoolgebouw in neotraditionele baksteenarchitectuur, volgens bouwvergunning van 1903 naar ontwerp van architect J. Colpaert; als schenking van de familie Verheyden zie stichtingssteen met jaartal 1905. Haaks ingeplant, grotendeels achterin gelegen gebouw van één bouwlaag onder hoog zadeldak (leien , nok loodrecht op de straat) tussen zijtrapgevels met markante hoekportiek met bekronende toren op vierkant basis met achthoekige geleding, naalddak en houten belvedère. Voorpuntgevel met Brugse travee, drielicht onder boogvelden, stichtingssteen onderaan (deels onleesbaar).

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nummer OUD. 874.1-3409.
  • VANDE VELDE H., Het Oudenaardsche door de Eeuwen heen, Leupegem, 1946, p. 251.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Jongenspatronaat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27346 (Geraadpleegd op )