Lagere meisjesschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Zakske
Locatie Zakske 2, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Lagere meisjesschool

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige "lagere meisjesschool" onder leiding van de zusters der Heilige Kindsheid of zogenaamde "blauwe zusterkens", opgericht in de tweede helft van de 19de eeuw. Thans niet meer in gebruik.

Vermoedelijk oorspronkelijk beraapte, thans bakstenen gevel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder pannendak. Rechthoekige benedenvensters en rondboogvormige bovenvensters voorzien van rondbogig kroonlijstje. Op borstwering bakstenen paneeltjes. Beraapte linker zijgevel met eveneens rechthoekige beneden- en rondboogvormige bovenvensters.

In het perspectief van de straat schoolgebouw in eclectische stijl met rechtertravee uitlopend in trapgevel, opgetrokken onder leiding van aannemer F. Colpaert in 1913. Links ervan poortgebouwtje met trapgevel, toegang tot speelplaats.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-3676.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zakske

Zakske (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.