erfgoedobject

Lagere meisjesschool

bouwkundig element
ID
27350
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27350

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Lagere meisjesschool
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige "lagere meisjesschool" onder leiding van de zusters der Heilige Kindsheid of zogenaamde "blauwe zusterkens", opgericht in de tweede helft van de 19de eeuw. Heden niet meer in gebruik.

Vermoedelijk oorspronkelijk beraapte, nu bakstenen gevel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder pannendak. Rechthoekige benedenvensters en rondboogvormige bovenvensters voorzien van rondbogig kroonlijstje. Op borstwering bakstenen paneeltjes. Beraapte linker zijgevel met eveneens rechthoekige beneden- en rondboogvormige bovenvensters.

In het perspectief van de straat gelegen schoolgebouw in eclectische stijl met rechtertravee uitlopend in trapgevel, opgetrokken onder leiding van aannemer F. Colpaert in 1913. Links ervan poortgebouwtje met trapgevel, toegang tot speelplaats.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nummer OUD. 874.1-3676.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lagere meisjesschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27350 (Geraadpleegd op )