Leenrechtbank Groene Vierschaar

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Bevere
Straat Wortegemstraat
Locatie Wortegemstraat zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Groene Vierschaar

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Leenrechtbank Groene Vierschaar

Deze bescherming is geldig sinds 05-03-1958.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Groene Vierschaar" gelegen aan de grens met Moregem, bij de ingang van een voormalige dreef die leidde naar het thans verdwenen kasteel of de heerlijkheid van Volkaersbeke (Moregem). Door twee linden geflankeerde openluchtvierschaar of leenrechtbank afhankelijk van de heerlijkheid Volkaersbeke, vermoedelijk daterend uit de 16de eeuw doch teruggaand op een ouder exemplaar en gerestaureerd eind 19de eeuw door de toemalige eigenaars de familie Kervijn de Volkaersbeke. In U-vorm geplaatste lage bank met gemetste voet en arduinen dekplaat, vooraan eindigend op twee gesculpteerde natuurstenen stijlen in renaissancestijl met thans onleesbare wapenschilden van de families Van Hoobroeck en Van Spiere, heren van Moregem, opgehangen aan leeuwekoppen, met bekronende schelp en wortelmotief op de sokkel. Binnenin bakstenen vloer in visgraatverband.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Oost-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief.
  • DE KEGEL A. - DEMEY A. - DEVOS P. - PIETERAERSENS M. - ROBIJNS L., Beschermde Monumenten, Stads- en dorpsgezichten en Landschappen in Oost-Vlaanderen, Gent, 1991, p. 216.
  • Inventaris van de wind- en watermolens in de Provincie Oostvlaanderen, in Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oostvlaanderen, 1962, Tweede Band, Gent, 1963, p. 8-9.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Aanvullende informatie

In het domein van Bokrijk werd een reproductie gebouwd van deze vierschaar.

Verhelst, Julie (27-07-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wortegemstraat

Wortegemstraat (Oudenaarde)

omvat Twee gerechtslindes bij Groene Vierschaar

Wortegemstraat zn (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.