erfgoedobject

Villa in eclectische stijl

bouwkundig element
ID
27406
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27406

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig huis van notaris L. Ingeveld, burgemeester van Edelare van 1900 tot 1916. Villa in eclectische stijl en gelegen in uitgestrekte tuin, toegankelijk via sierlijk ijzeren hek tussen dito pijlers, naast het Sint-Martinuskapelletje. Eerste bouwcampagne daterend uit eind 19de eeuw, in daaropvolgend decennium verschillende malen uitgebreid en aangepast.

Woonhuisgedeelte met voorgevel (westen) van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien) gevat tussen zijtrapgevels. Drielichten. Deurtravee uitlopend in trapgeveltje. Rechts naast overluifelde voordeur, vierkante uitbouw met bekronende kantelenrij. Doorgetrokken platte banden ter hoogte der vensterdopels. Sierankers. Rechts aangebouwde dienstgebouwen met wagenhuis voorzien van twee getoogde poorten met erboven twee getrapte dakvensters en hoektorentje onder spitsdak. Achtergevel gemarkeerd door haakse aanbouw met trapgevel en woongedeelte achter het wagenhuis, met veranda en op de bovenverdieping balkons met buisleuningen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27406 (Geraadpleegd op )