Pastorie Sint-Martinusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Edelare
Straat Edelareberg
Locatie Edelareberg 63, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Ensemble gevormd door de Sint-Martinuskerk, het kerkhof, het klooster en de pastorie

Deze bescherming is geldig sinds 19-12-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen in hellende tuin met in 1964 vernieuwde lage straatmuur naar ontwerp van Albert Mas aansluitend bij kerkhofmuur; middenpad met trap leidend naar voordeur. Onderkelderde bakstenen lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), van 1876. Centrale deurtravee uitlopend in dakvenster met puntgevel. Deur met steektrapje met ijzeren leuning. Getoogde vensters met doorlopende booglijsten. Sierankers. Kroonlijst op modillons. Gecementeerde zijgevels met jaarankers 1876 en met aanleunende aanbouwsels onder lessenaarsdak, laatstgenoemde verborgen achter lijstgevel.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern archief, ED. 861.3-57.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Edelareberg

Edelareberg (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.