erfgoedobject

Hoeve Ten Doorn

bouwkundig element
ID: 27436   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27436

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Ten Doorn
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Mooie ten noordwesten van de Diepenbeek gelegen semi-gesloten vierkante hoeve zogenaamd "Ten Doorn", boerenhuis in kern wellicht opklimmend tot 1683-1687 (zie Landboek Eine). Vroegere herberg en distilleerderij, deels omhaagd en ten oosten, fraai ijzeren hek tussen bakstenen pijlers dat leidt naar het grotendeels gekasseid binnenerf met grasperk en begroeiing in het midden, op de vroegere mestvaalt. Verankerde baksteenbouw met tandlijst op gecementeerde plint onder pannenbedaking.

Ten noorden, zuidoosten georiënteerde boerenwoning met links stal, twee + vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat); gietijzeren klokkenstoeltje. Witgeschilderde gevel op plint met schijnvoegen. Voorheen beluikte rechthoekige vensters met bewaard houtwerk en tegeldorpels. Licht getoogde deur met oculus. Rechts zijgevel met laadvenster.

Binnenin: kamer met balklaag en moerbalk met rechts ingekerfd wapenschild met doornenafbeelding en links jaartal 1697 (?).

Haard met bakstenen wangen met aan weerszij houten deuren en kastjes, originele haardbalk met bordenrek. Kamer met versierde stucplafond uit de 19de eeuw. Onderkelderd met twee gedrukte tongewelven.

Ten oosten, dwarsschuur van vijf traveeën onder schilddak (nok parallel aan de straat). Eerste vier traveeën opengewerkt, gewitte straatgevel.

Ten zuiden, stallen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat), gewitte gevel op plint, rechts brede poortopening.

Ten westen, dwarsschuur van vier traveeën onder afgewolfd zadeldak (nok parallel met de straat), poortopening in de eerste travee en veldpoort in de tweede en vierde travee.

Groot bakhuis ten Westen, onder zadeldak (nok loodrecht op de straat) met gewitte gevel en laadvenster in rechtse zijgevel.

  • VANDEPUTTE J.L.T., De Eindries, Straten-Gebouwen-mensen-feiten, in Uit de geschiedenis van Oudenaarde, Brussel, 1966, p. 41.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1996


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Ten Doorn [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27436 (Geraadpleegd op 25-10-2020)