Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Ename
Straat Abdijstraat
Locatie Abdijstraat 13, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

19de-eeuws burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat), met beperkte interieurelementen wijzend op in oorsprong oudere kern van twee samengevoegde woningen. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel in het perspectief van Enameplein. Rechthoekige vensters met hardstenen lekdrempel, benedenvensters beluikt. Brede gedrukte korfboogvormige inrijpoort in rechtertravee met recent toegevoegde schamppalen; beglaasd bovenlicht met decoratief traliewerk. Breed aflijnend hoofdgestel met gelede architraaf, vlakke fries en geprofileerde daklijst. Begroende achtergevel en lage haakse zijdelingse aanbouw met gevelberaping en gewitte bepleisterde platte banden rondom de muuropeningen. Opvallend centraal groot rondbooglicht van traphal voorzien van geometriserende ijzeren tracering.

Interieur in tweede helft 19de eeuw verrijkt in neoclassicistische stijl voornamelijk in twee kamers aan de straatkant: marmeren schouwmantels en weelderige stucdecoratie van plafond met bepleisterde moerbalk van oude kern. Doorrit met gekante rode en donkergrijze bakstenen vloer gelegd in dambordpatroon en poort in achtergevel met decoratieve beglazing. Naar verluidt oude haard schuilgaand achter valse wand met schouw tussen kasten in achterkamer. Grijze natuurstenen keldertraptreden en keldervloer.

Ingekorte kwartronde serre achterin de tuin. Rechts kleine zijdelingse aanbouw met vroegere paardenstal.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Abdijstraat

Abdijstraat (Oudenaarde)

maakt deel uit van Dorpskom Ename

Abdijsteeg 1-4, Abdijstraat 1-45, 2-14, 32-42, Beaucarnestraat 1-31, Enameplein zonder nummer, 2-18,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.