Herenhuis in rococostijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Ename
Straat Abdijstraat
Locatie Abdijstraat 17-19, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Herenhuis in rococostijl: gevel linkerdeel
gelegen te Abdijstraat 17 (Oudenaarde)

Deze bescherming is geldig sinds 23-06-1976.

omvat de bescherming als monument Herenhuis in rococostijl: gevel rechterdeel
gelegen te Abdijstraat 19 (Oudenaarde)

Deze bescherming is geldig sinds 23-06-1976.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herenhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën uit de eerste helft van de 18de eeuw of midden 18de eeuw; gesplitst in een woning van vier traveeën met pannen zadeldak en een woning van drie traveeën met leien zadeldak. Respectievelijk gecementeerde, groen geschilderde en bepleisterde, witgeschilderde lijstgevel begrensd door smalle hoekbanden in afgevlakte bossage. Drie middentraveeën gemarkeerd door de geaccentueerde centrale deurtravee en door de zijdelingse begrenzing met brede kolossale pilasters tussen smalle banden in afgevlakte bossage. Zwaar symmetrisch stucornament met rocailles en guirlandes tegen het bovenuiteind van beide pilasters. Aanvankelijk segmentbogige vensters in uitspringende platte banden, bewaard op bovenverdieping van drie linker traveeën (nummer 17), verlaagd tot rechthoekige vensters voor nummer 19. Geprofileerde hardstenen spiegelboogdeuromlijsting op neuten met gesculpteerde sluitsteen en onder een gebogen druiplijst. Bovenvenster in deurtravee verrijkt met brede geprofileerde omlijsting met golvende boog en schelpvormige sluitsteen. Koetspoort in rechter travee (nummer 19) gevat in golvende gebogen omlijsting met opvallende schelpvormige sluitsteen tussen festoenen onder een gebogen kroonlijst. Gevel afgelijnd door een gelede architraaflijst die de boog van het centrale bovenvenster volgt. Rest van gevelbeëindiging verdwenen. Diverse 20ste-eeuwse storende wijzigingen, voornamelijk van de benedenverdieping: oorspronkelijke vensteropeningen vervangen door een breed raam en een winkelpui door het wegwerken van het onderste deel van de pilaster (nummer 17); verdwenen vensteromlijstingen en verminking van de pilaster op begane grond van nummer 19. Toegevoegd dubbel dakvenster met plat dak en plastic bekleding (nummer 19).

Oorspronkelijke interieurelementen in nummer 17: linker voorkamer met stucdecoratie tegen de afgeronde kamerhoeken, de zoldering en de brede schouwboezem met later aangebracht geschilderd landschapstafereel (19de of 20ste eeuw?); naar verluidt zijn de wanden aan weerszij van deze schouw achter het behangpapier gedecoreerd met muurschilderingen; nog twee schouwen voorzien van 18de-eeuwse boezem met stucdecoratie op de bovenverdieping.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Abdijstraat

Abdijstraat (Oudenaarde)

maakt deel uit van Dorpskom Ename

Abdijsteeg 1-4, Abdijstraat 1-45, 2-14, 32-42, Beaucarnestraat 1-31, Enameplein zonder nummer, 2-18,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.