Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Ename
Straat Abdijstraat
Locatie Abdijstraat 33, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Classicistisch burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), uit de tweede helft van de 19de eeuw, met oudere kern minstens uit laat-18de eeuw. Beraapte lijstgevel op hardstenen plint. Rechthoekige vensters in geprofileerde bepleisterde omlijstingen verbonden ter hoogte van de onderdorpels. Vensters van verhoogde begane grond met persiennes, bovenvensters voorzien van rolluikkasten. Centrale rechthoekige vleugeldeur met geometriserend getraceerd bovenlicht, gevat in een hardstenen omlijsting met oren op neuten en versierd met sluitsteen en guirlandes in de bovenhoeken; afgedekt door rechte kroonlijst. Steektrap met vier geprofileerde hardstenen treden. Bepleisterde geprofileerde daklijst onder houten kroonlijst op klossen. Linker travee storend verbouwd tot garagepoort. Beraapte achtergevel met eenvoudiger uitvoering, namelijk centrale lage deur met geometriserende tracering in bovenlicht, uitgespaard in hogere vlak omlijste deuropening. Twee kelders onder de achterste helft van de woning, oudste kelder onder twee rechter traveeën met tongewelf, links kelder met troggewelven. Vier marmeren schouwmantels waarvan twee met Lodewijk XVI-inslag (laat-18de eeuw?) en twee neoclassicistische. Gang en traphal met gemarmerde beschildering en zwarte decoratie, gesigneerd A.V.D. en gedateerd 1874 (?) onder venster traphal. Tussen de twee voorste bovenkamers bewaarde gepolychromeerde huiskapel, naar verluidt ingericht door priester M. Van der Straeten (eigenaar in het vierde kwart van de 19de eeuw en tot 1916).

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Abdijstraat

Abdijstraat (Oudenaarde)

maakt deel uit van Dorpskom Ename

Abdijsteeg 1-4, Abdijstraat 1-45, 2-14, 32-42, Beaucarnestraat 1-31, Enameplein zonder nummer, 2-18,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.