Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Ename
Straat Beaucarnestraat
Locatie Beaucarnestraat 13, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpswoningen
Datering18de eeuw
Betrokken personen

Beschrijving

Overblijvend gedeelte van een landelijke dorpswoning, waarschijnlijk van een vroegere herberg of hofstede. Breedhuis van aanvankelijk acht en heden nog vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat), uit 18de eeuw. Gedurende een groot deel van de periode tweede en derde kwart 20ste eeuw gebruikt als gemeentehuis. Gewijzigde vier rechtse traveeën (nummer 15) tezelfdertijd gebruikt als onderwijzerswoning van de rechts aanpalende gemeenteschool. Bewaarde plannen van 1927 naar ontwerp van architect G. Decordier voor de vervanging van het gemeentehuis door een nieuwe bouw van twee bouwlagen in neotraditionele stijl in overeenstemming met de rechts aanpalende vernieuwde onderwijzerswoning werden niet gerealiseerd. Verankerde, geschilderde bakstenen lijstgevel. Segmentboogvensters met sponning, natuurstenen onderdorpels en luiken. Latere getoogde poort in rechter travee. Licht geknikte dakoverstek op geprofileerde gewitte houten consolenrij.

Het binnenhuis bewaart een lage steekboogvormige binnendeur in een bepleisterde omlijsting met oren en een eveneens bepleisterde moerbalk en brede haard.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern archief, EN. 861.2-74.
  • DEVOS P. 1982: De gemeentehuizen in Oost-Vlaanderen, Gent, 710-711.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Beaucarnestraat

Beaucarnestraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.