Gemeenteschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Ename
Straat Beaucarnestraat
Locatie Beaucarnestraat 17, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeenteschool

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige gemeenteschool, naar verluidt circa 1980 omgevormd tot rijksschool en opgeheven in 1984. Bestaande gemeenteschool van een bouwlaag en vijf traveeën waarschijnlijk gebouwd circa 1900, in 1938 na sloping van de voorgevel aangepast en verhoogd naar ontwerp van architect G. Decordier van 1937, en hersteld in 1958 naar ontwerp van architect R. Wittebroodt. Hoog bakstenen schoolgebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat) tussen zijtrapgevels. Bakstenen lijstgevel geritmeerd door lisenen en met omlijste ruime rechthoekige vensterlichten. Smallere deurtravee links met opschrift gemeenteschool onder de uitspringende tussendorpel. Achtergevel met hardstenen drielichtskozijnen en kruiskozijnen, op bovenverdieping wellicht herkomstig van de gesloopte voorgevel van de voorgaande gemeenteschool.

Achterin op de speelplaats, vroegere bewaarklas gebouwd naar ontwerp van architect G. Decordier van 1929. Gebouw van één verdieping en drie traveeën onder zadeldak (pannen) tussen zijtrapgevels. Bakstenen lijstgevel met lichter gekleurde horizontale banden en boogstenen. Ruime rechthoekige vensters en vleugeldeur met bovenlicht, onder ijzeren I-lateien met rozetten en in verdiepte boogvelden; hardstenen boogaanzetten. Gewitte houten kroonlijst met klosjes 648-649).

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern archief, EN. 861.2- 67, 71.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Beaucarnestraat

Beaucarnestraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.